අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

12
ඔක්2018

2018 සංස්කෘතික උත්සවය - මාදම්පෙ

සංස්කෘත්ක උත්සවය 2018.10.12 දින උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්විණි....

11
ඔක්2018

වෘත්තීය අභිප්‍රේරණ වැඩසටහන - මාදම්පෙ

රැකියා අපේක්ෂිත ඔබ සඳහා වෘත්තීය අභිප්‍රේරණ වැඩසටහනක්...

Scroll To Top